कामाख्या वरदायिनी ….

योनिरूपा महाविद्या कामाख्या वरदायिनी । वरदाऽऽनन्ददा नित्या महाविभववर्द्धिनी ॥१॥ सर्वेषा जननी सापि सर्वेषां तारिणी मता । रमणी चैव सर्वेषां स्थूला सूक्ष्मा सदाशुभा ॥२॥